Prislägen: 160.000-1.150.000 SEK

Priser på specifik lägenhet lämnas vid förfrågan

 

Betalningsvillkor:

Vid kontant betalning av köpt lägenhet erbjuds 5% rabatt

Avbetalningsplan kan erbjudas enligt följande;

  • 5% deposition vid reservation av lägenhet
  • 10% betalas vid kontraktsskrivning (normalt inom 30 dagar efter reservation gjorts)
  • 85% fördelade betalningar fram till juni2022

 

Samfällighetsavgift:

Avgiften uppgår till 8 % av lägenhetens pris som gäller 5år varefter ny avgift erläggs. 

Avgift för el/vattenmätare erläggs vid inflyttning: 250£