November 2022

 1. Du har bestämt dig för att köpa en lägenhet i Hurghada genom ”Bo i Egypten”.
 2. Reservation Form (”Reservationsblankett)” undertecknas och mailas till ”Bo i Egypten” för reservation av lägenheten. Fotosidan i ditt pass skannas, bifogas och mailas samtidigt. Reservationsblanketten samt din ”fotosida” mailas därefter från ”Bo i Egypten” till Byggherren
 3. En reservationsavgift på 1000 € betalas omgående genom en Internet-bank betalning till Byggherrens konto.
 4. Inom 30 dagar väljer du att antingen betala en handpenning enligt presenterad betalningsplan eller att avbryta ditt köp. Betald reservationsavgift återbetalas vid avbeställning.
 5. Efter att Reservationsblanketten samt betald handpenning nått byggherren skickar Byggherren ett Sales Contract (köpekontrakt) hem till dig med DHL/UPS.
 6. Du betalar därefter överenskommen delbetalning enligt Sales Contract. Kontraktet undertecknas av dig och returneras med DHL/UPS till Byggherren i Hurghada.
 7. Efter att betald delbetalning nått Byggherrens konto samt att det av dig undertecknade Sales Contract även nått Byggherren signerar Byggherren Sales Contract. Sales Contract nu undertecknat av både säljare och köpare skickas med DHL/UPS i retur hem till dig.
 8. Sales Contract är skrivet på engelska och i överensstämmelse med engelsk juridik och standard.
 9. Du följer avbetalningsplanen överenskommen i Sales Contract. Vid inflyttningsdatum noterat i Sales Contract besiktigar du och Byggherren din lägenhet. Besiktningsprotokoll utfärdas varefter du erhåller lägenhetsnycklarna. Kan du inte närvara vid besiktningen kan du utfärda en fullmakt (POA/POWER OF ATTORNEY) gällande för t.ex. Resortens Förvaltningsbolag som för din räkning besiktigar lägenheten och övertar dina lägenhetsnycklar för förvaring.
 10. I detta läge inbetalas Maintenance Fee/Underhållsavgiften.
 11. Lägenheten får nu disponeras av dig samtidigt som du fortsätter att betala eventuellt kvarstående avbetalningar.
 12. Efter att din sista avbetalning gjorts erhåller du ett slutkvitto som visar att din lägenhet till fullo är betald.
 13. Detta innebär att du innehar ett 100-% ägande av din lägenhet. Du har därmed full bestämmanderätt över din lägenhet vad gäller t.ex. uthyrning, kommande eventuell försäljning.

Uppgifter på nätet
Alla uppgifter på vår webbplats har noggrant kontrollerats. Av erfarenhet vet vi dock att det ändå kan smyga sig in fel. Vi reserverar oss för, och beklagar alla eventuella fel.