Vad händer med lägenhetsförsäljningen i Hurghada/Egypten?

Efter Ryssland invasion av Ukraina bromsade lägenhetsförsäljningen kraftigt in i Hurghada. Chocken beroende på den uppkomna krigssituationen och oron över vad som komma skall har resulterat i ett vakum och en kraftig nedgång i efterfrågan på nya och begagnade Hurghadalägenheter.
I stort sett totaltystnad i detta avseende har märkts i hela Europa. De marknader där en begränsad omfattning av försäljning skett är de ryska och ukrainska områdena. Kapitalstarka lägenhetsköpare från dessa områden har varit (desperat?) aktiva det senaste halvåret och köpt Hurghadalägenheter. Bo i Egypten följer den kommande utvecklingen mycket noga och återkommer snarast med uppdaterad information.
Vi väntar nu på en återgång till en normal efterfrågan och försäljning av Hurghadalägenheter. En ny Resort under uppförande som vi gärna visar nytagna bilder ifrån är Hurghada Hub.
Vi väntar vidare och uppdaterar er!