Goldman Sachs rapport pekar på stark tillväxt i Egypten

Goldman Sachs rapport pekar på stark tillväxt i Egypten

Goldman Sachs rapport pekar på stark tillväxt i Egypten. Egyptens ekonomi är fortfarande stabil och växer på ett sätt som kan göra den till den starkaste bland
världens tillväxtmarknader, säger Goldman Sachs i en ny rapport publicerad idag.