Veckans flaggning, vi hyllar Ukraina, dess folk och den Ukrainska flaggan
This week’s flagging, we pay tribute to Ukraine, its people and the Ukrainian flag

Rysslands avskyvärda pågående väpnade angrepp på Ukraina måste upphöra. Våra tankar och vårt helhjärtade stöd går till det ukrainska folket. Vi fördömer Rysslands invasion och de övergrepp som oskyldiga människor i Ukraina utsätts för. Sverige står tillsammans med alla demokratiska stater upp för och skyddar våra demokratiska grundvärden gentemot de pågående ryska raserings-angreppen.

Russia’s heinous ongoing armed attack on Ukraine must end. Our thoughts and our wholehearted support go to the Ukrainian people. We condemn Russia’s invasion and the abuses of innocent people in Ukraine. Sweden, together with other democratic states, must stand up for and protect our basic democratic values in the face of the ongoing Russian devastation attacks.
Bo i Egypten/ Dan Crona