USA tror på en fortsatt stabil utveckling i Egypten

USA tror på en fortsatt stabil utveckling i Egypten

Enligt ett gällande, men ”fryst” samarbetsavtal mellan USA och Egypten, skall USA bistå Egypten med ett årligt bidrag på ca. 10 miljarder SEK. I denna summa ingår ett militärt stöd som stoppats under de oroliga år som förevarit i Egypten. Utvecklingen i Egypten bedöms nu i USA vara så gynnsam att de 10 st. amerikanska […]

Nya Hurghada-flygplatsen invigd!

Nya Hurghada-flygplatsen invigd!

En glädjande nyhet för alla Hurghada-resenärer är att den nya internationella flygplats invigdes den 15 december av Egyptens president El Sissi.