Enligt ett gällande, men ”fryst” samarbetsavtal mellan USA och Egypten, skall USA bistå Egypten med ett årligt bidrag på ca. 10 miljarder SEK.
I denna summa ingår ett militärt stöd som stoppats under de oroliga år som förevarit i Egypten.

Utvecklingen i Egypten bedöms nu i USA vara så gynnsam att de 10 st. amerikanska Apache helikoptrar som tidigare stoppats nu levererats under föregående vecka till Egypten. Helikoptrarna kommer bl.a att användas vid bekämpandet av terroristgrupper i Norra Sinai.