November 2022

Det finns stora vinster att hämta om du har tid att invänta att Resorten och bostaden byggs färdig. Genom att köpa en lägenhet innan fastigheten är uppförd (Off Plan), erbjuds ett pris som ligger väsentligt under marknadspriset på motsvarande färdigbyggda lägenheter. Dessutom slipper du de generella prishöjningar som sker under byggnationen, som en extra besparing. Prislägena i Hurghadaområdet och i Egypten generellt befinner sig dessutom på en världslåg och investeringsvänlig nivå.

Som jämförelse kan nämnas att många Medelhavslägenheter samt Thailandobjekt numer har hamnat i så höga prislägen att dessa alternativ ej längre kan betraktas avkastnings- och investeringsmässigt lika intressanta som tidigare. I många fall sjunker tom priserna på dessa lägenheter. En kraftigt växande grupp av investerare (lägenhetsköpare) från Europa, Arabvärlden samt även tillkommande och allt vanligare grupper från Ryssland, USA och Kina borgar för en positiv och mycket gynnsam utveckling och expansion av Hurghada-området.

Off-Plan betyder att du köper bostaden direkt från ritningen från Byggherren. Många investerare köper flera objekt Off-Plan samtidigt. Det har visat sig vara en affärsidé som ger bättre avkastning än vad någon bank eller alternativ investering kan erbjuda.

Mycket vanligt har blivit att ”distansuthyra” sin köpta lägenhet. Så snart lägenheten färdigställts kan du hyra ut den även om du har kvarstående amorteringar. Uthyrningen kan göras mycket enkelt, hemifrån och självgående, utan att varken något besök i lägenheten eller ”uthyrningsarbete” krävs ifrån din sida. Du betalar endast en låg årsavgift för uthyrningsarbetet. Den veckovisa hyresintäkten ligger normalt från ca.2-3.000 SEK. Uthyrningssäsongen i Egypten är dessutom 52 veckor per år! Kommande hyresintäkter från din uthyrda Resortlägenhet kan du få insatta på ett eget privat Egyptiskt bankkonto som du får hjälp med att öppna.

Uppgifter på nätet
Alla uppgifter på vår webbplats har noggrant kontrollerats. Av erfarenhet vet vi dock att det ändå kan smyga sig in fel. Vi reserverar oss för, och beklagar alla eventuella fel.