Prislägen: 300.000-1.500.000 SEK

Priser på specifik lägenhet lämnas vid förfrågan

Betalningsvillkor:

Vid kontant betalning av köpt lägenhet erbjuds en kontantrabatt

Avbetalningsplan kan erbjudas enligt följande;

  • – € 1000 deposition vid reservation av lägenhet
  • – 10% betalas vid kontraktsskrivning (normalt inom 30 dagar efter reservation gjorts)

20% vid undertecknande av kontrakt.

5% vid nyckelöverlämning.

65% betalas under 3,4, eller 5 år beroende på lägenhetspris.

 

Samfällighetsavgift:

Avgiften uppgår till 10% av lägenhetens pris och gäller som ”engångsavgift”.