Prislägen: 290.000-950.000 SEK
Priser på specifik lägenhet lämnas vid förfrågan

Betalningsvillkor:

Avbetalningsplan kan erbjudas enligt följande;
• 700 € deposition vid reservation av lägenhet
• 30 % betalas vid kontraktsskrivning (normalt inom 30 dagar efter reservation gjorts)
• 50 % kvartalsvisa betalningar fram till 2025
• 20 % vid nyckelöverlämnandet