”Vi kommer inte att förändra Egyptens inställning till strand-turismen . Vi bygger ut, och kommer även att öka kapacitet och tjänster för våra gäster som kommer till våra stränder” säger turistminister Hisham Zaazou.

”Den nuvarande regeringen och president Morsi stöder fullt ut turistnäringens utbyggnad. Alla är medvetna om att strandturismen utgör 70 procent av alla besök till Egypten.

Många islamister har invändningar mot kvinnor som bär avslöjande badkläder på offentliga badstränder och motsätter sig även försäljning av alkohol. Dessa frågor är mycket viktiga frågor för många västerländska besökare som funderar på ett semesterbesök till badorter som Sharm El-Sheikh och Hurghada.

Turistminister Zaazo menar att det finns en medelväg:

”Om investeringar av särskilda typer av strand-turism önskas genomföras, låt oss säga av arabiska investerare och islamiska investerare som tidigare nämnts, välkomnar vi också dessa investeringar men enbart som komplement och inte som ersättningar för den nuvarande strand-turism”, utryckte han.

Det var det tydligaste uttalandet hittills av den nya regeringen.

Regeringstjänstemän hade tidigare undvikit frågor över framtiden gällande strand- turismen och ofta avfärdat ämnet som marginellt och sagt att det finns viktigare saker att oroa sig för.

Andra, mer hårdföra islamister, har varit tydligare. I december förra året, sade talesmannen för salafistiska Nour partiet att de var för ett totalförbud mot alkohol och ”opassande” former av strand -turism, som sades ”framkallar villfarelser”.

Turism svarade för 10 procent av Egyptens totala ekonomiska verksamheter under de sista åren under Mubarak eran.

Med förra årets uppror sågs antalet besökare dramatiskt minska beroende på ihållande oro och långvarig politisk osäkerhet. Intäkterna för 2011 var runt $ 9 miljarder, en tredjedel mindre än 2010.

Färska siffror visar på en återhämtning, och Egypten såg runt 16 procent fler turister i juni 2012 än juni 2011.

Ministern nämnde också att Egypten har för avsikt att öka antalet besökare från ett beräknat antal på 12 miljoner 2012 till cirka 15 miljoner 2013 – en siffra som skulle motsvara antalet besökare under 2010.

”Om vi ​​betraktar turistnäringen som en fabrik, så ska den vara redo att tas i drift i morgon bitti”, sade han.

Regeringen har som mål att locka 30 miljoner turister år 2020, sade han. Turistindustrin bör generera 25 miljarder dollar i intäkter per år -dubbelt de12,5 miljarder som genererades under 2010.

Ahram Online and Reuters, Friday 21 Sep 2012