Efter 18 dagars massiva protester av det egyptiska folket lämnade Muhammed Hosni Mubarak presidentposten den 11 februari 2011, efter nära 30 års styre. Han flydde till Sharm el-Sheikh. Han hade då först försökt blidka folket genom att meddela att han inte skulle ställa upp i presidentvalet 2011 och ombilda regeringen. Det var dock inte tillräckligt och högsta militärledningen tog därefter över styret av Egypten.

Grundlagstexter omformuleras av ett juridiskt råd, för ett godkännande i en kommande folkomröstning (våren 2011).

En viktig förändring i texten är att presidenten endast kan väljas för en 4-års period, med en möjlig omvalsperiod. Ny president torde komma att väljas inom 6 månader. Vidare upphävs undantagstillstånd samt utegångsförbud.

Viktiga frågor gällande kommande förändringar är åtgärder mot korruption, dålig utbildningsnivå i landet, polisens maktmissbruk samt ekonomiska förbättringar för landets fattiga. Politiska partier kommer att tillåtas och bildande av partier pågår.
Revolten kan dessutom i investerarens perspektiv ses som att en revolterande medelklass i Egypten har öppnat upp för ökat välstånd och demokrati i landet.

Läs mer