En folkomröstning gällande ja eller nej till föreslagna ändringar i den gamla och gällande egyptiska grundlagen genomförs. Det officiella resultatet är: 73% har röstat ja och 23% har röstat nej.