Efter att börsen i Kairo hållits stängd i sju veckor öppnades den åter 23/3. Ett väntat fall som stannade på ca.9 % kunde noteras efter första dagens stängning.
Efterföljande dagar visade en svagt stigande trend. Dagens uppgång var på hela 5,3 % och gav naturligtvis allmänt glädjerus.