Första omgångens valresultat gav följande procentuella fördelning bland de tre största partierna: 36,6% för Muslimska Brödraskapet, 24,4% Safalist Islamists, 13,4% Egyptiska liberalblocket.
Man kan uttolka varesultatet som att det egyptiska folket inte har någon tilltro till den egyptiska ”statsapparaten” utan sätter sitt hopp på sin religiösa övertygelse och dess företrädare.
MB vill föra en moderat och demokratisk politik och i en allians med liberalpartier kommer Egypten inte att närma sig ett mörkt Saudiskt system utan kommer att ha t.ex.Turkiet och vissa
västorienterade arabstater som förebild, vilket borgar för att den utveckling vi i väst önskar kommer att infrias.
Ett sämre och ett mer oroväckande scenario är en allians mellan MB och det ortodoxa Safalistpartiet. Mycket tyder dock på att varken MB eller Safalisterna vill ingå i en sådan allians.

Läs mer