EU-observatörer kommer att övervaka Egyptens kommande presidentval enligt ett avtal som ingåtts 10 april mellan den i Egypten besökande EU:s utrikespolitiska högste chef Catherine Ashton och Egyptens utrikesminister Nabil Fahmy. Uttalandet nämner att Ashton välkomnar det avtal med landets valkommitté och UD ”som möjliggör fri rörlighet för EU-observatörer i hela landet med kontaktmöjligheter med alla lagliga politiska partier”.

Observatörerna kommer att fritt kunna utföra sitt arbete för att kunna bedöma ifall valprocessen blir ”opartisk och neutral”. Uttalandet nämner vidare att ”båda parter ser fram emot ett transparent och ett korrekt genomfört val”.