Bland deltagarna återfinns USA: s utrikesminister John Kerry och Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov.  Kinas handelsminister kommer att leda Kinas officiella delegation under konferensen.

28 länder inom EU kommer också att delta med utvalda handelsdelegationer.

Världsbanksgruppen (WBG) kommer att delta i konferensen med en delegation på hög nivå säger Poonam Gupta, tillförordnad landschef för bl.a. Egypten.

”Världsbanken arbetar för att hjälpa Egypten ur extrem fattigdom och främja ett fördelat välstånd. Vi är fullt engagerade i genomförandet av projekt värda 50 miljarder SEK i olika sektorer, inklusive energi, transport som leder till en positiv utveckling av arbetstillfällen samt vatten och sanitet, hälsa och utbildning ”, säger Gupta.

Egyptens regering kommer att presentera ett 60-tal prioriterade projekt.

Konferensen väntas locka investerare från hela världen tillbaka till  kommande investeringar i Egypten.

Fyra år av politisk turbulens sedan 2011-upproret, som störtade den tidigare presidenten Hosni Mubarak, har fullständigt stannat upp ekonomisk och social utveckling i Egypten. Landets politiska och ekonomiska läge har     de senaste kvartalen genomgått en märkbar stabilisering och positiv utveckling.

Det finns tre mål för konferensen enligt Naglaa Al-Ahwany, minister för internationellt samarbete. Dessa är att presentera regeringens ekonomiska vision, nuvarande investeringsmöjligheter i en mängd olika branscher samt föreslå konkreta projekt, säger hon.

Det uppges att regeringen redan har lyft fram tio av dessa projekt och förväntas att teckna slutliga avtal för minst sex av dem på konferensen, varav ett av  projekten är ett kraftverksbygge värt 25 miljarder SEK.

Egyptiska investeringsbanker kommer att presentera 30 av dessa projekt med detaljerad information. Övriga projekt kommer att presenteras av berörda departement.