Investeringar och avtal värda 500 miljarder SEK undertecknade under mars 2015.

Intäkter från turismen ökade med 27% under 2014 jämfört med år 2013.

Turismen ökade med 3% under kvartal 1 2015, samt att sommarens bokningar har stigit med 15% jämfört med samma period 2014.

Internationell Kreditbetyg Institutet Moodys uppgraderade Egyptens kreditbetyg tisdagen den 7/4 2015 från Caa1 till B3 med stabila utsikter.

Moodys beslutet grundades på förbättrade makroekonomiska resultat och förväntningar om att tillväxten kommer att nå 4,5 procent för innevarande räkenskapsår och stiga till 5-6 procent årligen under de kommande fyra åren. Kreditbyrån hänvisade också till landets pågående skatte och ekonomiska reformer samt ett fortsatt samarbete och ekonomiskt stöd från Persiska viken-staterna.

Egyptens regering har företagit omfattande skatte- och lagstiftningsreformer för att förbättra både sin makroekonomi samt landets företagsklimat sedan president El-Sisi tillträdde förra året.

Saudiarabien, Förenade Arabemiraten, Kuwait och Oman utlovade tillsammans närmare 90 miljarder SEK i bistånd och investeringar till Egypten under den investeringskonferens som ägde rum i Egypten under mars månad 2015.

Konferensen öppnade för ytterligare närmare 500 miljarder i investeringar i Egypten.

Bland större företag som undertecknat kontrakt återfinns Siemens, General Electric, Shell, BP, Coca Cola. Samarbetsavtal undertecknades också med stora arabiska investerare för byggandet av en ny huvudstad samt 1 miljon nya bostäder i Egypten.