Gasfyndigheten benämnd Zohr är den största någonsin i Egypten och tillsammans med fynd gjorda tidigare under året vid Nile Deltat har Egypten nu fått nya naturgastillgångar på 50-60 trillioner kubik feet.