Internationella valutafonden (IMF) och Egypten har slutit ett avtal som innebär att Egypten får ett lån på drygt 100 miljarder kronor. Lånet löper på tre år.  Motkravet är att Egypten genomför ett  omfattande reformprogram och kraftigt sanerar landets statsfinanser.

En sanering av landets statsfinanser genomförs med följande insatser och effekter:

  • Egyptens statsskuld går ner från 98 procent av BNP till cirka 88 procent .
  • Införande av  moms under september 2016.
  • Justering av det egyptiska skattesystemet för att gynna och hjälpa landets stora grupp av låginkomstagare.
  • Omfördelning av landets energistöd till förmån för samma grupp.

Den devalvering av egyptiska valutan som gjordes  under mars 2016 med 13,5% följs upp med ytterligare en devalvering under hösten 2016, för att ytterligare stärka landets konkurrenskraft  och att kunna erbjuda ännu lägre kostnader för utländska investerare.

Socialt skydd för de mest utsatta i det egyptiska samhället är  också en hörnsten i detta nya  reformpaket.

”Med genomförandet av detta reformprogram tillsammans med den Egyptiska regeringen, och den stora grupp omvärldsländer som kan benämnas  ”Egyptens vänner” kommer den egyptiska ekonomin att återgå till sin fulla potential. Detta kommer att bidra till ett kraftigt ökat arbetskraftsbehov,  tillväxt och höjd levnadsstandard för det egyptiska folket. Vi på IMF är redo att samarbeta med Egypten i det här programmet. Vi kommer också att uppmuntra andra multilaterala organ och länder att stödja Egypten. Vi har talat med våra kollegor i Världsbanken och Afrikanska utvecklingsbanken och de är också villiga att hjälpa till.

IMF-delegationen vill tacka de Egyptiska myndigheterna och alla som de deltagit och tillsett att  våra  diskussioner genomförts uppriktigt och konstruktivt ”.

The Monetary Fund (IMF) mission led by Mr. Chris Jarvis