Det första mötet mellan USA’s och Egypten’s presidenter på 8 år genomfördes 4/4 2017.

Efter frusna relationer mellan tidigare presidenten Obama och Egyptens ledning stod ett möte den 4 april mellan presidenterna på dagordningen.

”Jag vill bara låta alla veta, om det fanns något tvivel, att vi till fullo stöttar president El-Sisi. Han har gjort ett fantastiskt jobb i en mycket svår situation. Vi stöder Egypten och folket i Egypten”, sade Trump i mötet i det Ovala Rummet med den egyptiska presidenten.

Ett uttalat fortsatt ömsesidigt intresse av att på ett kraftfullt bekämpa IS och internationell terrorism nämndes också, samt att ett militärt och humanitärt stöd till Egypten fortsättningsvis kommer att distribueras.

Det årliga militära stödet till Egypten kommer även fortsättningsvis att uppgå till 13 miljarder SEK samt att ett ekonomiskt stöd på 1.5 miljarder SEK kommer kontinuerligt att utbetalas.