Efter många års sjunkande nivåer har en årslång uppåtgående trend nu nått rekordläge!

Överskottet i bytesbalansen under 2017 genererar också från oktober en all time high nivå vad gäller valutareserven :  $36.703 miljarder!

Bruttonationalprodukten stiger i Egypten i år med 4,9 % (Sverige 3,1 %)!

Fler och fler indikatorer i Egyptens ekonomi tyder på att landet är på väg mot ett internationellt toppläge!