Tre nya områden med högintressanta lägenheter kommer att presenteras under februari.
För förhandsinformation kontakta: info@boiegypten.se

Vi önskar alla våra kunder, partners och vänner: We wish all our clients, partners and friends: