Välkommen till 5 nya områden med lägenheter som passar alla önskemål. Leverans 2021-2023
För att erbjuda bästa service och samarbete har ”Bo i Egypten” tecknat samarbetsavtal med ensamrättsförsäljning i Skandinavien på samtliga objekt.

Aqua Infinity Resort
Aqua Tropical Resort
Juliana Beach Resort
Scandic Beach Resort
Tiba Golden Resort